Lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực

Việc lựa chọn Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực không chỉ thu hút dòng vốn trong và ngoài nước mà còn là nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: HL
Việc lựa chọn Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực không chỉ thu hút dòng vốn trong và ngoài nước mà còn là nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: HL
Việc lựa chọn Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực không chỉ thu hút dòng vốn trong và ngoài nước mà còn là nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: HL
Lên top