Lắp đặt rào chắn bánh xoay ETI xoá điểm đen ATGT tại Dốc Cun

Lắp đặt rào chắn bánh xoay ETI xoá điểm đen ATGT tại Dốc Cun. Ảnh: PV
Lắp đặt rào chắn bánh xoay ETI xoá điểm đen ATGT tại Dốc Cun. Ảnh: PV
Lắp đặt rào chắn bánh xoay ETI xoá điểm đen ATGT tại Dốc Cun. Ảnh: PV
Lên top