Lắp đặt hệ thống cung cấp 6.000 lít nước sạch mỗi ngày cho người dân Hà Tĩnh

Người dân sử dụng nước sạch tại trung tâm EKOCENTER. Ảnh: TT.
Người dân sử dụng nước sạch tại trung tâm EKOCENTER. Ảnh: TT.
Người dân sử dụng nước sạch tại trung tâm EKOCENTER. Ảnh: TT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top