Lắp đặt gần 100 “mắt thần” phòng chống tội phạm

Lên top