Bình Định:

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời phục vụ đồng bào dân tộc xã Canh Liên

Bàn giao công trình điện năng lượng mặt trời cho người dân  làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Ảnh AH
Bàn giao công trình điện năng lượng mặt trời cho người dân làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Ảnh AH
Bàn giao công trình điện năng lượng mặt trời cho người dân làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Ảnh AH
Lên top