Lắp đặt điện mặt trời: Liên hệ với điện lực địa phương để được tư vấn

Tùy trường hợp cụ thể, Điện lực sẽ có thể tư vấn, hỗ trợ cho những hộ dân bắt điện mặt trời mái nhà sau thời điểm năm 2020 nhưng không dùng được. Ảnh: Ngọc Thạch
Tùy trường hợp cụ thể, Điện lực sẽ có thể tư vấn, hỗ trợ cho những hộ dân bắt điện mặt trời mái nhà sau thời điểm năm 2020 nhưng không dùng được. Ảnh: Ngọc Thạch
Tùy trường hợp cụ thể, Điện lực sẽ có thể tư vấn, hỗ trợ cho những hộ dân bắt điện mặt trời mái nhà sau thời điểm năm 2020 nhưng không dùng được. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top