Lắp đặt bản đồ cổ tuyên truyền chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa