Lập chốt phòng dịch COVID-19 ở Bình Dương, không "ngăn sông cấm chợ"

Bình Dương triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông đường bộ kết nối với Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông đường bộ kết nối với Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông đường bộ kết nối với Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Trọng
Lên top