Lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại ga Ninh Bình

Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đã thành lập Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Ga đường sắt Ninh Bình và bắt đầu làm nhiệm vụ từ chiều ngày 23.7. Ảnh: NT
Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đã thành lập Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Ga đường sắt Ninh Bình và bắt đầu làm nhiệm vụ từ chiều ngày 23.7. Ảnh: NT
Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đã thành lập Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Ga đường sắt Ninh Bình và bắt đầu làm nhiệm vụ từ chiều ngày 23.7. Ảnh: NT
Lên top