Lập chốt đường thủy, kiểm tra dịch tả lợn lây lan vào Bạc Liêu, Cà Mau

Kiểm tra lợn nhập vào Cà Mau bằng đường thủy (ảnh Nhật Hồ)
Kiểm tra lợn nhập vào Cà Mau bằng đường thủy (ảnh Nhật Hồ)
Kiểm tra lợn nhập vào Cà Mau bằng đường thủy (ảnh Nhật Hồ)
Lên top