Móng Cái (Quảng Ninh):

Lắp camera giám sát ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Biên phòng Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) kiểm tra kỹ lưỡng nhận dạng từ khuôn mặt, giấy tờ, căn cước công dân đối với người nhập cảnh qua trạm. Ảnh: T.N.D
Biên phòng Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) kiểm tra kỹ lưỡng nhận dạng từ khuôn mặt, giấy tờ, căn cước công dân đối với người nhập cảnh qua trạm. Ảnh: T.N.D
Biên phòng Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) kiểm tra kỹ lưỡng nhận dạng từ khuôn mặt, giấy tờ, căn cước công dân đối với người nhập cảnh qua trạm. Ảnh: T.N.D
Lên top