Lập biên bản, yêu cầu Kumho Việt Thanh ngừng dự trữ dầu "chui"

Sở GTVT Hà Nội vừa ra thông báo công bố kết quả kiểm tra, xử lý cây xăng dầu của nhà xe Kumho Việt Thanh. Ảnh: PV.
Sở GTVT Hà Nội vừa ra thông báo công bố kết quả kiểm tra, xử lý cây xăng dầu của nhà xe Kumho Việt Thanh. Ảnh: PV.
Sở GTVT Hà Nội vừa ra thông báo công bố kết quả kiểm tra, xử lý cây xăng dầu của nhà xe Kumho Việt Thanh. Ảnh: PV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM