Lập biên bản 2 chủ tịch phường lơ là phòng chống dịch COVID-19

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 lập biên bản Chủ tịch UBND phường Chánh Nghĩa thực hiện chưa nghiêm việc phòng dịch trên địa bàn. Ảnh: Đình Trọng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 lập biên bản Chủ tịch UBND phường Chánh Nghĩa thực hiện chưa nghiêm việc phòng dịch trên địa bàn. Ảnh: Đình Trọng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 lập biên bản Chủ tịch UBND phường Chánh Nghĩa thực hiện chưa nghiêm việc phòng dịch trên địa bàn. Ảnh: Đình Trọng
Lên top