Lắp bảng đếm ngược ngày thông tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Bảng đếm ngược thời gian đến ngày thông tuyến dự án. Ảnh: K.Q
Bảng đếm ngược thời gian đến ngày thông tuyến dự án. Ảnh: K.Q
Bảng đếm ngược thời gian đến ngày thông tuyến dự án. Ảnh: K.Q
Lên top