Lập bàn thờ tại khu cách ly cho người thanh niên vái vọng mẹ mất ở quê

Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng lập bàn thờ chia sẻ nỗi đau với người thanh niên từ Nhật Bản mới về Việt Nam. Ảnh: TTYT BB
Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng lập bàn thờ chia sẻ nỗi đau với người thanh niên từ Nhật Bản mới về Việt Nam. Ảnh: TTYT BB
Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng lập bàn thờ chia sẻ nỗi đau với người thanh niên từ Nhật Bản mới về Việt Nam. Ảnh: TTYT BB
Lên top