Lập bàn thờ ở đơn vị để chiến sĩ vái vọng mẹ mất ở quê nhà

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 29 thắp những nén tâm nhang cho người mẹ đã mất của Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Nghiêm Hà
Nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 29 thắp những nén tâm nhang cho người mẹ đã mất của Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Nghiêm Hà
Nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 29 thắp những nén tâm nhang cho người mẹ đã mất của Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Nghiêm Hà
Lên top