Lập 8 chốt kiểm soát liên ngành ở các tuyến đường vào tỉnh Kiên Giang

Lập các chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông vào địa phận tỉnh Kiên Giang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa
Lập các chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông vào địa phận tỉnh Kiên Giang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa
Lập các chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông vào địa phận tỉnh Kiên Giang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa
Lên top