Lập 5 chốt cách ly Big C Đồng Nai do bệnh nhân 11669 từng đến mua sắm

Hiện trường phong toả. Ảnh: Minh Châu
Hiện trường phong toả. Ảnh: Minh Châu
Hiện trường phong toả. Ảnh: Minh Châu
Lên top