Lập 4 tổ kiểm tra về "luồng xanh" vận tải các tỉnh phía Nam

Lập 4 tổ kiểm tra về luồng xanh vận tải các tỉnh phía Nam.  Ảnh minh họa GT
Lập 4 tổ kiểm tra về luồng xanh vận tải các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa GT
Lập 4 tổ kiểm tra về luồng xanh vận tải các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa GT
Lên top