Lập 2 chốt kiểm soát khu vực vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống

Chốt kiểm soát tại khu vực 2 vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát tại khu vực 2 vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát tại khu vực 2 vợ chồng bệnh nhân mắc COVID-19 sinh sống. Ảnh: Thanh Chung
Lên top