Lập 16 chốt kiểm soát dịch ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi

Chốt kiểm soát dịch ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top