Lập 110 đội “shipper 0 đồng” phục vụ 80.000 người dân khu phong tỏa

Lên top