Lào tiếp tục đóng cửa khẩu, Quảng Trị liên tiếp phát hiện người vượt biên

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Biên phòng Quảng Trị kiểm tra các đường mòn, lối mở dọc sông Sê Pôn ở khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo quản lý. Ảnh: VP.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Biên phòng Quảng Trị kiểm tra các đường mòn, lối mở dọc sông Sê Pôn ở khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo quản lý. Ảnh: VP.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Biên phòng Quảng Trị kiểm tra các đường mòn, lối mở dọc sông Sê Pôn ở khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo quản lý. Ảnh: VP.
Lên top