Lao động vùng nông thôn ĐBSCL ngày càng khan hiếm

Không có tay nghề, LĐ nông thôn vác lúa thuê kiếm sống.
Không có tay nghề, LĐ nông thôn vác lúa thuê kiếm sống.