Lao động Việt tại Nhật Bản mất việc được nhận trợ cấp

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: DOLAB
Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: DOLAB
Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: DOLAB
Lên top