Lao động Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc: Xử lý tiền ký quỹ có trị được “bệnh”?

Kỳ thi tiếng Hàn tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi tiếng Hàn tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi tiếng Hàn tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top