Lao động tự do khó tiếp cận gói hỗ trợ: Trên thông, dưới vướng, gỡ thế nào?

Người lao động tự do phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục mới được xét duyệt hưởng hỗ trợ. Ảnh Tú Linh.
Người lao động tự do phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục mới được xét duyệt hưởng hỗ trợ. Ảnh Tú Linh.
Người lao động tự do phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục mới được xét duyệt hưởng hỗ trợ. Ảnh Tú Linh.
Lên top