Lao động tìm việc “tay ngang” để có thu nhập

Lao động tại TP.Đà Nẵng đang phải tìm việc “tay ngang” trong khi dịch bệnh chưa biết khi nào đẩy lùi hoàn toàn. Ảnh: Hữu Long
Lao động tại TP.Đà Nẵng đang phải tìm việc “tay ngang” trong khi dịch bệnh chưa biết khi nào đẩy lùi hoàn toàn. Ảnh: Hữu Long
Lao động tại TP.Đà Nẵng đang phải tìm việc “tay ngang” trong khi dịch bệnh chưa biết khi nào đẩy lùi hoàn toàn. Ảnh: Hữu Long
Lên top