Lao động thất nghiệp tăng, nhưng doanh nghiệp Đắk Lắk vẫn tuyển không ra

Người lao động ở Đắk Lắk đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh xếp hàng làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Bảo Trung
Người lao động ở Đắk Lắk đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh xếp hàng làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Bảo Trung
Người lao động ở Đắk Lắk đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh xếp hàng làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Bảo Trung
Lên top