Lao động tại các chợ Đà Nẵng phải khai báo y tế nếu vừa trở về từ tỉnh khác

Lao Động tại các chợ Đà Nẵng tiếp tục khai báo y tế nếu rời thành phố. Ảnh: TT
Lao Động tại các chợ Đà Nẵng tiếp tục khai báo y tế nếu rời thành phố. Ảnh: TT
Lao Động tại các chợ Đà Nẵng tiếp tục khai báo y tế nếu rời thành phố. Ảnh: TT
Lên top