Lao động phổ thông hết hợp đồng tại Hàn Quốc đăng ký việc mùa vụ cách nào?

Đã có hướng dẫn cách đăng ký làm thời vụ đối với lao động E9 hết hạn hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đã có hướng dẫn cách đăng ký làm thời vụ đối với lao động E9 hết hạn hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đã có hướng dẫn cách đăng ký làm thời vụ đối với lao động E9 hết hạn hợp đồng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top