Lao động phi chính thức tăng cao, hàng triệu người khốn khó

Lao động tự do nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lao động tự do nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lao động tự do nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lên top