Lao động phi chính thức đối mặt việc làm bấp bênh và thu nhập thấp

Ảnh hội nghị. PV
Ảnh hội nghị. PV