Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Lao Động là vậy!

Một buổi tập huấn sử dụng máy tính cho CTV và cán bộ CĐ khu vực ĐBSCL năm 2000.
Một buổi tập huấn sử dụng máy tính cho CTV và cán bộ CĐ khu vực ĐBSCL năm 2000.
Một buổi tập huấn sử dụng máy tính cho CTV và cán bộ CĐ khu vực ĐBSCL năm 2000.
Lên top