TS Nhà báo Trần Bá Dung:

"Lao Động là tờ báo đậm chất nghề"

Tiến sĩ Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NV
Tiến sĩ Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NV
Tiến sĩ Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NV
Lên top