Lao Động khuyến khích phóng viên phải đa năng

Nhà báo Lê Quang Vinh (phải, ảnh) cùng các cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đón tiếp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm gian trưng bày của hệ thống báo chí Công đoàn tại một Hội Báo Xuân.
Nhà báo Lê Quang Vinh (phải, ảnh) cùng các cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đón tiếp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm gian trưng bày của hệ thống báo chí Công đoàn tại một Hội Báo Xuân.
Nhà báo Lê Quang Vinh (phải, ảnh) cùng các cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đón tiếp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm gian trưng bày của hệ thống báo chí Công đoàn tại một Hội Báo Xuân.
Lên top