Lao động hồi hương tính toán an sinh lâu dài

Một gia đình cách ly tại huyện U Minh, Cà Mau được nhận hỗ trợ gạo từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Hữu Lợi
Một gia đình cách ly tại huyện U Minh, Cà Mau được nhận hỗ trợ gạo từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Hữu Lợi
Một gia đình cách ly tại huyện U Minh, Cà Mau được nhận hỗ trợ gạo từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Hữu Lợi
Lên top