Lao động hồi hương khó tìm được việc làm tại quê nhà

Người lao động trở về Tây Nguyên từ các tỉnh thành khu vực phía Nam khó tìm kiếm công việc ổn định. Ảnh: Thanh Tuấn
Người lao động trở về Tây Nguyên từ các tỉnh thành khu vực phía Nam khó tìm kiếm công việc ổn định. Ảnh: Thanh Tuấn
Người lao động trở về Tây Nguyên từ các tỉnh thành khu vực phía Nam khó tìm kiếm công việc ổn định. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top