Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lao động đi làm giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út: Đào tạo tối thiểu 45 ngày