Lào Cai: Truy vết 18 người trở về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Lào Cai đang khẩn trương truy vết xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: BLC.
Lào Cai đang khẩn trương truy vết xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: BLC.
Lào Cai đang khẩn trương truy vết xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: BLC.
Lên top