Lào Cai: Trâu, nghé chết rét, người dân buộc lòng thịt bán

Thời tiết khắc nghiệt khiến trâu nghé chết la liệt
Thời tiết khắc nghiệt khiến trâu nghé chết la liệt