Lào Cai tiếp nhận thêm 21.420 liều vaccine phòng COVID- 19

21.420 liều vaccine đang được bảo quản tốt nhất đảm bảo sẵn sàng sử dụng. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
21.420 liều vaccine đang được bảo quản tốt nhất đảm bảo sẵn sàng sử dụng. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
21.420 liều vaccine đang được bảo quản tốt nhất đảm bảo sẵn sàng sử dụng. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Lên top