Lào Cai: Nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19

Các dịch vụ hoạt động trở lại nhưng yêu cầu giữ khoảng cách và khai báo y tế luôn được chú trọng phòng lây lan COVID-19. Ảnh: BLC.
Các dịch vụ hoạt động trở lại nhưng yêu cầu giữ khoảng cách và khai báo y tế luôn được chú trọng phòng lây lan COVID-19. Ảnh: BLC.
Các dịch vụ hoạt động trở lại nhưng yêu cầu giữ khoảng cách và khai báo y tế luôn được chú trọng phòng lây lan COVID-19. Ảnh: BLC.
Lên top