Lào Cai nhập khẩu 4 máy kiểm tra thân nhiệt phòng dịch virus Corona

Máy đo thân nhiệt tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai sẽ phát hiện lập tức các trường hợp bị sốt.
Máy đo thân nhiệt tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai sẽ phát hiện lập tức các trường hợp bị sốt.
Máy đo thân nhiệt tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai sẽ phát hiện lập tức các trường hợp bị sốt.
Lên top