Lào Cai: Lũ ống ập đến lúc nửa đêm, 3 người thiệt mạng

Sau trận lũ ống, bùn đất đã tràn kín mặt đường dài hơn 100m.
Sau trận lũ ống, bùn đất đã tràn kín mặt đường dài hơn 100m.
Sau trận lũ ống, bùn đất đã tràn kín mặt đường dài hơn 100m.
Lên top