Lào Cai: Lũ đêm cuốn trôi người và tài sản bà con ở Bát Xát

Gỗ, củi mục, rác làm tắc đập tràn qua suối ở Nậm Chạc.
Gỗ, củi mục, rác làm tắc đập tràn qua suối ở Nậm Chạc.