Lào Cai cho mở lại nhà hàng và một số dịch vụ kinh doanh

Các quán ăn ở Lào Cai được hoạt động trở lại với yêu cầu đảm bảo giãn cách. Ảnh: CTV.
Các quán ăn ở Lào Cai được hoạt động trở lại với yêu cầu đảm bảo giãn cách. Ảnh: CTV.
Các quán ăn ở Lào Cai được hoạt động trở lại với yêu cầu đảm bảo giãn cách. Ảnh: CTV.
Lên top