Lào Cai cho học sinh nghỉ Tết sớm

Lào Cai cho học sinh nghỉ tết sớm. Ảnh: VNB.
Lào Cai cho học sinh nghỉ tết sớm. Ảnh: VNB.
Lào Cai cho học sinh nghỉ tết sớm. Ảnh: VNB.
Lên top