Lào Cai: 2 nhân viên DJ quán bar Face Club âm tính COVID-19

Quán bar Face Club là nơi hai nhân viên làm việc trước khi tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: ĐVCC.
Quán bar Face Club là nơi hai nhân viên làm việc trước khi tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: ĐVCC.
Quán bar Face Club là nơi hai nhân viên làm việc trước khi tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: ĐVCC.
Lên top