Lãnh đạo T.W Hội Liên hiệp phụ nữ bức xúc, phẫn nộ khi xem video hành hung nữ nhân viên sân bay Thọ Xuân

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết bức xúc, phẫn nộ khi xem video 3 thanh niên hành hung nữ nhân viên sân bay Thọ Xuân, Thanh Hoá. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết bức xúc, phẫn nộ khi xem video 3 thanh niên hành hung nữ nhân viên sân bay Thọ Xuân, Thanh Hoá. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết bức xúc, phẫn nộ khi xem video 3 thanh niên hành hung nữ nhân viên sân bay Thọ Xuân, Thanh Hoá. Ảnh: PV
Lên top